Školení řidičů

Termíny pravidelných školení řidičů - každý čtvrtek a sobota od 8h ráno na CAN Plzeň, 1.patro.

 

Termíny pravidelného školení řidičů profesionálů

 

Přihláška na pravidelné školení

Ve všech kolonkách vyplněnou přihlášku zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu autoškoly autoskolahecl@gmail.com.

V případě dalších otázek použijte prosím náš kontaktní telefon: 606 288 026 nebo 775 255 622

Potvrzení o absolvování pravidelného školení

Přidej se Výsledek obrázku pro facebook group Poradna Řidičů AZH - Poradna, ve které se řeší otázky z oblasti dopravy.

Školení řidičů mohou provádět pouze akreditovaná školící střediska a průběh školení je sledován orgány statní správy. Naše autoškola má jako jedna z mála v Plzeňském kraji statut akreditovaného střediska pod číslem 3/2008/PK a je tak oprávněna provádět vstupní i pravidelná školení.

Podle zákona č. 374/2007 Sb. z 1.4.2008 a prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb. bylo pro řidiče z povolání zavedeno vstupní školení se závěrečnou zkouškou. Délka školení je 35/140/280 hodin. Zároveň tato legislativa upravila i pravidelné školení řidičů, jenž trvá každoročně 7 hodin v průběhu pěti let (celkem 35 hodin).

Pravidelná školení by řidiči profesionálové měli absolvovat každý rok. A to vždy do data uvedeného v ŘP zezadu v závorce harmonizačním kódem 95. Jedná se o tzv. plovoucí rok, kdy řidič absolvuje jedno školení během tohoto plovoucího roku. Nejedná se o rok kalendářní!

Příklad: Zde řidič absolvuje pravidelná školení každoročně do 5. března. Řidič také nesmí zapomenout jít měsíc před koncem platnosti profesního průkazu vyměnit ŘP (s potvrzením o pravidelném školení řidičů). Zároveň doporučuji měnit i digitální paměťovou kartu řidiče do tachografu, která je také vydána na 5 let.

Řidiči, kteří mají zájem o pravidelné školení se mohou přihlásit na vypsaná školení dle výše uvedených termínů.

ucebna-01

Ceny

Skupina Počet hodin Cena za osobu
Vstupní školení 35 dle dohody
140 dle dohody
280 dle dohody
Pravidelné školení 7 dle dohody

 

eTesty - Profesní způsobilost řidiče

eTesty Ministerstva Dopravy si můžete vyzkoušet zde: etesty2.mdcr.cz

(Vlevo dole si vyberete skupinu ŘP, pro kterou si děláte profesní průkaz.)

 

Ceník autoškoly

Ceník naší autoškoly si můžete stáhnout zde: ceník autoškoly

Ceník je platný od 1. 1. 2020. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

face